Крахът на Facebook, офшорки, полицейско насилие и педофили

Един толкова пълен и интересен епизод, че дори не ни остана време за COVID и не успяхме да измислим по-кратко заглавие. А то не обхваща всички новини.