Успехи на спортния терен за България, но вече 19 001 починали от COVID

В епизода говорим още за ургана Айда, завръщането на ABBA, все по-невъзможните за следене скандали в парламента и още новини.