Окончателно – отиваме на трети парламентарни избори

Класически епизод – политика, COVID и Афганистан.