Първи Олимпийски златен медал за България от 13 години

Един епизод без политика и Ковид-19.