Всеобщо възмущение срещу Трифонов, Борисов призован на разпит в МВР

Как реагираха политическите сили на предложението за кабинет и ще излезе ли България от кризата след вторите избори в последните 3 месеца