Политически войни и ще убият ли мечката

Един не особено интересен ден с рутинните за последните месеци политически новини.