Службите са подслушвали опозиционните партии

Епизод, в който говорим за скандали, политика, война, данъци, но завършваме с култура.