Щурмът на Капитолия в САЩ – какво се случи?

Епизод за атаката върху фундаментите на американската демокрация – как се стигна до тук и защо този ден ще остане в историята