Атака на музеи, астероида Бенну и екзистенциална заплаха за Google и

Освен това отбелязваме нов рекорд заразени, а от утре ще играем на има маска – няма маска