Насилие, кръв и ескалация – оставка не се обсъжда

Епизод, в който разказваме за най-ожесточения и мащабен протестен ден и последвалите реакции на властта.