COVID-19: потенциално лекарство, нови симптоми и над 200 хил. болни

Актуалната информация за COVID-19.