Мед. сестрите на протест и защо няма коранавирус у нас?

В епизода говорим също за новия марсоход на НАСА и жените мениджъри в България.