Учениците ни изостават, климатът напредва, свободата на словото не мърда

В епизода също говорим за лицевото разпознаване в Китай и сладководното море под Атлантика.