Невъзможна черна дупка, Русия спасява котките и ксанакс в кръвта

В епизода също говорим за българското здравеопазване и закупуване на нов медицински хеликоптер.