Бонус-малус, Цацаров, Хитлер и анабиоза

В епизода също говорим за Европа – спътника на Юпитер.