Бизоните се завръщат в България, нова императорска ера в Япония, Озоновата дупка

В епизода също говорим за сериозен спад в населението на Югоизточна Европа и политическите прогнози в Канада.